Vi bærer på drømmer alle sammen. Gud har lagt dem der - ikke for at vi bare skal drømme, men for å Finne!
Han har mange planer for oss, som noen ganger kan virke overveldende. Men Han vet..hva han gjør

Dessverre ofte blir vi hindret i å følge disse drømmene- av hvem? Av oss selv for det meste. Frykt, bekymringer..tanker som; jeg kan jo ikke det, hva vil andre si?, unormalt, det er farligt, en dag..,men ikke nå..

Gud har noe mer for oss -mye mer. Du vet det. Kjenner det i hjerte. Noen ganger trør vi feil..andre ganger går vi i blinde..,men Lev DIN historie. Følg fotsporene som ligger foran deg (Ef.2,10). Som bloggnavnet sier: Gå med ditt hjerte og følg dine drømmer. Selv om du må, som Egil Svartdahl sa så bra en gang: DO IT AFRAID!

Håper du vil leve ut dine drømmer. Nå skal jeg følge èn av mine... og turen går til Brazil.

Saturday, March 9, 2013

Spiiiiiiiise deg!!!!


No comments:

Post a Comment